Het eerste gesprek

In een eerste gesprek (intake) informeren wij u vrijblijvend over het aanbod van hoortoestellen en maakt u samen met ons een keuze voor een hoortoestel dat bij u past.

Hierbij kijken we eerst naar uw gehoorverlies. Mogelijk is er al een hoortest gedaan bij een KNO-arts of een Audiologisch Centrum. Zo niet, dan doen wij deze test. Wij nemen het resultaat met u door en bespreken in welke situaties u de meeste moeite heeft met horen en verstaan. U kunt aangeven waar en in welke mate u verbetering wenst. Aspecten als onzichtbaarheid, gebruikersgemak, comfort en kosten (inclusief mogelijke vergoeding door uw zorgverzekeraar) komen ook in dit gesprek aan bod. In overleg met u komen wij uiteindelijk tot een keuze van een hoortoesteltype.

Uit dit gesprek kan ook naar voren komen dat u het best geholpen wordt met een combinatie van hoortoestellen en andere hulpmiddelen.

De volgende stap is: Aanpas periode